Maarten- » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Hoe schrijf je een Beschouwing?

Hoe schrijf je een Beschouwing?

Een beschouwing laat de lezer een mening vormen. Dit doel bereikt de schrijver door het onderwerp van verschillende kanten te bekijken. Vaak worden er bepaalde situaties geanalyseerd of verschijnselen…
Hoe schrijf je een Uiteenzetting?

Hoe schrijf je een Uiteenzetting?

Een uiteenzetting is meer dan een informatieve tekst. Het geeft naast feiten namelijk ook een uitleg. De uiteenzetting blijft echter wel, net zoals een informatieve tekst, objectief. Hier worden inhou…
Hoe schrijf je een Betoog?

Hoe schrijf je een Betoog?

Een betoog heeft tot doel de lezer dezelfde mening als de schrijver aan te laten nemen. De argumenten die daarbij worden gegeven zijn erg belangrijk, deze moeten immers de lezer overhalen! Hier worden…
Engelse werkwoordstijden

Engelse werkwoordstijden

In de Engelse taal bestaan veel werkwoordstijden. Wanneer je welke vorm gebruikt is vaak lastig te bepalen. Wat is precies het verschil tussen de meest bekende tijden in het Engels: de present/past si…

Kolonisatie van Algerije

Algerije is een voormalige kolonie van Frankrijk. De kolonisatie van Algerije vond plaats rond 1830 en duurde 17 jaar. Hoe ging dat in zijn werk, wat waren de gevolgen en hoe verliep de dekolonisatie?

Boekverslag: 'Lanceloet en het hert met de witte voet'

Lanceloet en het hert met de witte voet is een boek geschreven in de middeleeuwen, door een onbekende schrijver. Het taalgebruik is niet erg makkelijk en daarom kan een boekverslag erg handig zijn. Hi…
Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

Een winst-en-verliesrekening geeft een goed overzicht van de kosten en opbrengsten die een onderneming maakt. Wat is een winst-en-verliesrekening, en hoe stel je zo'n rekening op? Deze vragen worden b…

Rechtsvorm: de Eenmanszaak

De meest eenvoudige rechtsvorm is de eenmanszaak: behalve inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn er weinig lastige regels waaraan deze rechtsvorm zich moet houden. Veel supermarkten zijn een vo…
Betoog: Privacy of Veiligheid mijn kijk op

Betoog: Privacy of Veiligheid

Dit betoog heeft als onderwerp de afweging tussen veiligheid en privacy. Er worden argumenten, tegenargumenten en weerleggingen gegeven. De stelling van dit voorbeeld betoog is 'het zorgen voor veilig…

Rechtsvorm: de Vennootschap onder firma (vof)

Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij meerdere personen onder een gezamenlijke naam een bedrijf beheren. Het kenmerk van deze gezamenlijke naam is de afkorting 'vof' aan het einde. Wa…